Batirad Classic de revolutie

Wat is Batirad?

Batirad is een innoverende verwarmingstechnologie. Het is een geniale combinatie van de uitzonderlijke warmte-absorberende eigenschappen van LARNAGE-ceramiek enerzijds en elektrische opwarming anderzijds. De techniek is goedkoop, gebruiksvriendelijk, ecologisch, duurzaam, stijlvol, eenvoudig en gezond.

LARNAGE

LARNAGE-aarde is een witte aarde die gewonnen wordt in de buurt van de Zuid-Franse stad Valence. Sinds 1840 wordt ze speciaal gebruikt om broodovens te bouwen. Ze is samengesteld uit veldspaat, silicium en kaolien. In combinatie met een speciaal bakprocédé levert deze samenstelling een steen op met uitzonderlijke thermische eigenschappen. Na het bovenhalen en wassen van de aarde, worden de bestanddelen gescheiden en opnieuw met elkaar vermengd in nauwkeurige dosering. Dit mengsel wordt vermalen, met 18 % water aangelengd en gekneed tot een mooie brij. Deze brij wordt tot tegels geperst die 21 dagen te drogen gelegd worden in een overdekte, maar verluchte hangar. De tegels worden vervolgens gebakken op een temperatuur die geleidelijk opgevoerd wordt tot 1100° en even traag weer afgevoerd wordt. Zo vermijdt men thermische shock of splijting. Het eindresultaat is een steen die enorm snel kan opwarmen, uitzonderlijk veel warmte kan opslaan, maar die warmte zeer traag weer afgeeft. Dit zijn precies de eigenschappen waaraan de ideale centrale verwarming voldoet. De afgeleverde warmte is bovendien zacht, gelijkmatig en aangenaam. De temperatuur is constant en de luchtvochtigheid wordt ontzien.

Elektrische opwarming

Om de LARNAGE-steen op te warmen wordt gebruik gemaakt van een elektrische weerstand. In de gebakken tegels zijn speciale groeven voorzien waarin de weerstand ingemetseld wordt. De weerstand zorgt ervoor dat de steen in een recordtempo opwarmt. Het bijzondere zit hem echter in het feit dat het niet nodig is constant elektrische stroom te leveren om het opwarmingsproces in stand te houden. Het volstaat om 1 minuut lang stroom te leveren opdat het opwarmingsproces de vier volgende minuten nog zou toenemen. Bv.: na één minuut stroomlevering bedraagt de temperatuur van de steen 27° en vier minuten later zit je aan 72° (zonder dat er verder stroom geleverd werd). Ook bij de fabricatie van het verwarmlichaam dat de LARNAGE-steen omhult werd gekozen voor materie met bijzondere thermische eigenschappen: aluminium. Na zilver en koper is aluminium de beste warmtegeleider.

Goedkoop

De bijzondere thermische eigenschappen van LARNAGE-steen garanderen een uiterst zuinig gebruik van de gegenereerde warmte (1 minuut energie = 4 minuten warmte-afgifte). Maar ook elektriciteit is goedkoop vergeleken met andere energiebronnen, in weerwil van wat hier in brede kringen over gedacht wordt. Sinds de petroleumcrisis is de prijs van stookolie en gas verviervoudigd, terwijl elektriciteit nog niet dubbel zo duur geworden is. Bovendien kan de publieke overheid zich nooit permitteren om levensnoodzakelijke voorzieningen als elektriciteit aan onredelijke prijzen aan te bieden.

Gebruiksvriendelijk

De thermostaat van het Batirad verwarmingssysteem kan tot op 1/10 ° nauwkeurig geregeld worden, wat een nog grotere bezuiniging toelaat. De gewenste temperatuur is programmeerbaar via pilootdraad met 6 bevelen naar de centrale (aan / uit, anti-vries, Eco, Confort), maar ook via computer, tablet of smartphone. De toepassing is beschikbaar voor Apple, Androïd, Blackberry en Java. Concreet betekent dit dat de woningtemperatuur op eender welk moment, 24 / 24 uur en 7 / 7 dagen en van op eender welke plaats geregeld kan worden. Er is ook mogelijkheid tot wekelijkse voorprogrammering (fabriek / gepersonaliseerd / via pilootdraad op de centrale), en een kinderslot op het toetsenbord zorgt ervoor dat kinderen geen onheil kunnen stichten.

Ecologisch

Batirad verwarmingstechologie is volledig vervaardigd uit natuurlijke materialen (LARNAGE-aarde, aluminium) en maakt bovendien gebruik van een 'propere' energiebron, elektriciteit. In tegenstelling tot stookolie en gas zijn geen opslagruimte of leidingen nodig, en er bestaat geen gevaar op bodemverontreiniging of explosie. Er is ook nooit geurhinder.

Duurzaam

De materialen waaruit Batirad Classic speksteenradiatoren vervaardigd zijn, zijn uiterst duurzaam (steen, aluminium). Eventuele slijtage gebeurd bijgevolg traag en is uiterst miniem. Bovendien krijgt de klant 10 jaar garantie op de elektrische onderdelen en 10 jaar op het verwarmlichaam en de verwarmkern.

Stijlvol

De klant kan kiezen uit een uitgebreide gamma verwarmtoestellen aangepast aan de vereisten van eender welke binnenhuisinrichting. De modellen zijn geschilderd in epoxy wit en werden ontworpen volgens strenge esthetische criteria.

Eenvoudig

De plaatsing van een Batirad Classicverwarmsysteem is uiterst eenvoudig. Het volstaat te beschikken over een stopcontact en enkele schroeven. Bovendien vraagt het systeem niet het minste onderhoud.

Gezond

In tegenstelling tot andere verwarmsystemen zijn de Batirad Classic speksteenkachels 100 % veilig voor de gezondheid. Geen gevaar op vergiftiging, geen luchtvervuiling, geen stof en geen droge lucht.